Смола Profinity IMAC

Опис

Смола Profinity IMAC – це сорбент для очистки мічених гістидином білків (His-tag). IMAC (mmobilized metal affinity chromatography) це високоефективний метод очищення, який базується на спорідненість His частинки до іммобілізованих перехідних металів. Смола Profinity IMAC складється з гранул UNOsphere, що містять імінодіоцтову кислоту (IDA) як хелатний ліганд для дво- або тривалентних іонів металів. Його хімічна структура дозволяє високоселективно зв’язувати His-помічені рекомбінантні білки, коли вони заряджені Ni2+, Zn2+ або Cu2+. Ця смола забезпечує велику ємність при високих швидкостях потоку. Вона може використовуватися як у неденатуруючих, так і в денатуруючих умовах і сумісна для роботи з з гравітаційними (безтисковими) або центрифужними колонками.

Смола доступна в двох формах: незаряджена та попередньо заряджена Ni2+. Незаряджену форму можна зарядити іоном металу за вашим вибором, необхідним для поставленої задачі.

Особливості смоли Profinity IMAC:

  • Оптимальна щільність ліганду для високої чистоти отримуваного білка.
  • Висока механічна стійкість.
  • Можлвість працювати при восокому тиску та високій швидкості потоку, що забезпечує максимально ефективне очищення.
  • Стабільність при pH 1 – 14.
  • Сумісна з денатуруючими агентами, миючими засобами та відновниками.