Реагенти для проведення флуоресцентної гібридизації in situ (метод FISH, fluorescence in-situ hybridization)

Метод FISH використовують для виявлення зміни кількості хромосом (анеуплоїдій) та виявлення хромосомних перебудов (делецій, транслокацій, ампліфікацій). Суть методу полягає у використанні специфічних послідовностей нуклеїнових кислот, які приєднуються до відповідних ділянок на хромосомах. Специфічні послідовності (ДНК-зонди) мічені флуорофорами, тому при вивченні препаратів під флуоресцентним мікроскопом оператор має можливість проаналізувати кількість та розташування специфічних міток.

Для цієї методики пропонуємо набори реагентів PrimeFISH® виробника Diagen Biotechnology.

Переваги реагентів primeFISH®:

  •  – пряме мічення, немає необхідності використовувати додаткові антитіла для мічення
  •  – готові до викоритання
  •  – покращена інтенсивність сигналу
  •  – підвищена специфічність та чутливість
  •  – менший фоновий сигнал

Реагенти призначені для роботи з таким типом біоматеріалу:

  •  – кров, кістковий мозок
  •  – амніоцити, ворсини хоріону, клітини плаценти
  • –  клітини трофектодерми
  •  – сперматозоїди
  •  – FFPE (фіксовані у формаліні парафінізовані зразки)

Групи реагентів: