Колонки ENrich

Колонки ENrich для іонообмінної хроматографії розроблені для високоточного відділення білків та інших біомолекул при високих швидкостях потоку.

Ці колонки містять Q смолу для відділення шляхом аніонного обміну, або S смолу для відділення шляхом катіонного обміну. Обидві смоли складаються з частинок розміром 10 нм.

  • – Колонки ENrich об’ємом 1 мл дозволяють повністю завершити процес розділення приблизно за 20 хв незалежно від типу смоли.
  • – Також Колонки ENrich доступні в об’ємі 8 мл для обробки більшої кількості зразків та масштабування очищення
  • – Колонки об’ємом 1 мл та 8 мл можуть використовуватись при максимальному тиску 3,45 МПа.

Особливості та переваги колонок ENrich для іонообмінної хроматографії:

  • – Можливість адаптації швидкості потоку відповідно до в’язкості зразків та необхідних температурних умов.
  • – Висока продуктивність при високих швидкостях потоку.
  • – Стабільні у використанні при рН 2-12.

Колонки ENrich можуть бути використані для:

  • – Остаточної очистки антитіл.
  • – Вторинної очистки біомолекул.
  • – Високоточної очистки біомолекул.
  • – Очистки від контамінантів.

Дані колонки сумісні з органічними кислотами (1 М оцтова кислота), 8 М сечовиною, 6 М гуанідин хлоридом  (guanidine HCl), хаотропними агентами, детергентами, солями та 1М NaOH, спиртовим розчином (до 20%). А також повністю сумісні з усіма стандартними буферами на водній основі.

Відображаються усі з 4 результатів