Електропоратори

Електропорація є найефективнішим невірусним методом доставки генів з введенням ДНК, РНК, мРНК, РНП, білків та інших молекул у широкий спектр клітин, особливо в клітини, які важко трансфікувати, як-от первинні та стовбурові клітини.

 

Використовуючи точні імпульсні електричні струми, електропаратори забезпечують утворення тимчасових пор у фосфоліпідному подвійному шарі клітинної мембрани, в зв’язку з чим позаклітинний генетичний матеріал може проходити крізь цільові клітини та асимілюватися з ДНК. Завдяки ретельному вибору відповідного часу імпульсу, форми хвилі та напруги, порушення клітинної мембрани мінімізується, життєздатність цільових клітин підвищується та досягається відтворювана ефективність трансфекції.

 

Gene Pulser Xcell — це гнучка модульна система електропорації для трансфекції будь-якого типу клітин: від первинних, суспензійних і важкотрансфікованих клітин, включаючи Т-клітини, до бактерій і клітин грибів.

 

Система електропорації використовує експоненціальні або прямокутні імпульси для доставки імпульсів, оптимальних для вашого типу клітин. Модуль CE містить низьковольтні конденсатори, необхідні для електропорації клітин ссавців і протопластів рослин. Модуль ПК містить резистори, необхідні для високовольтної електропорації. Для досягнення найвищої ефективності при підтримці життєздатності клітин можна використати попередньо встановлені протоколи для найбільш поширених типів клітин і клітин, які важко трансфікувати. Інший варіант застосування – налаштування параметрів вручну, якщо це необхідно для найкращих оптимізованих умов для вашого типу клітин.

 

Доступні попередньо налаштовані програми:

  • клітини ссавців: CHO, COS7, 3T3, 293, HeLa, BHK21, A549, CV1, K562, HL60, Jurkat, HuT78;
  • клітини бактерій: E. coli, A. tumefaciens, P. aeruginosa, S. aureus, B. cereus, S. pyogenes, L. plantarum;
  • клітини грибів: S. cerevisiae, P. pastoris, C. albicans, S. pombe, D. discoideum.

 

Для вибору оптимального комплекту під Ваші потреби, ознайомтеся з порівняльною таблицею нижче.

 

ХарактеристикаGene Pulser Xcell Total
System
Gene Pulser Xcell Eukaryotic
System
Gene Pulser Xcell Microbial
System
ПеревагиПовна здатність до електропорації як еукаріотичних, так і прокаріотичних клітин за допомогою експоненціального розпаду або прямокутних імпульсів для оптимізації умов, які забезпечать найкращу ефективність і життєздатність для різних типів клітин.Доставляє прямокутні імпульси низької напруги та високої ємності до чутливих клітин із заданою тривалістю імпульсу та кількістю імпульсів у середовищі з низьким опором, допомагаючи підвищити ефективність та життєздатність.Подає імпульси високої напруги з можливістю контролю опору на зразки невеликого об’єму з високим опором, таким чином зменшуючи постійну часу імпульсу експоненціального загасання.
Головний блок
Модуль РС
Модуль СЕ
Напруга (В)
Ємність (мкФ)
10-3000 В
10-3275 мкФ
10-3000 В
25-3275 мкФ
200-3000 В
10, 25, 50 мкФ
Типи клітинЕукаріотичні та прокаріотичніЕукаріотичні, включаючи клітини ссавців і протопласти рослинПрокаріотичні, включаючи бактерії, гриби та інші мікроорганізми
Форма хвильЕкспоненційно затухаючі та квадратної формиЕкспоненційно затухаючі та квадратної формиЕкспоненційно затухаючі та квадратної форми

Електропоратор MicroPulser  – це простіший, але ефективний прилад, що забезпечує легку та відтворювану трансформацію E. coli, дріжджів та інших мікроорганізмів. Попередньо налаштовані програми дозволяють легко та точно забезпечувати оптимальні параметри, встановлені Bio-Rad і перевірені роками. Напругу та час імпульсу також можна встановити вручну, що дозволяє оптимізувати умови трансформації.

Прилади від Bio-Rad Laboratories:

Відображаються усі з 4 результатів