Смоли Affi-Gel і Affi-Prep Protein A

Опис

Смоли для афінної хроматографії Affi-Gel і Affi-Prep Protein A дозволяють отримати високоочищені імуноглобуліни (IgG), селективно виділені серед інших видів імуноглобулінів, а також сорбувати імунні комплекси для очищення антигенів. Protein A зв’язується з Fc-областю імуноглобулінів, особливо IgG ссавців.

Переваги Affi-Gel і Affi-Prep Protein A:

  • Висока чистота IgG.
  • Висока спорідненість з IgG ссавців.
  • Висока ємність для  IgG1 миші, з використанням буфера, оптимізованого за допомогою MAPS.

Крім того, смоли Affi-Prep забезпечують високу лінійну швидкість потоку (до 2000 см/год), стабільність тиску (до 1000 psi (70 бар)) та високу хімічну стабільність, що дозволяє проводити дезінфекцію 0,1 М NaOH.