Смола Nuvia IMAC

Опис

Смола Nuvia IMAC – це середовище для афінної хроматографії нового покоління з надвисокою ємністю, широким діапазоном робочого рівня рН та швидкості потоку, що забезпечує можливість для виконання різноманітних задач.

Смола Nuvia IMAC складається з гранул Nuvia, що містять нітрилотриоцтову кислоту (NTA) яка виконує роль хелатуючого ліганда для дво- або трьохвалентних іонів металів. Хімічна структура NTA забезпечує високоселективне зв’язування рекомбінантних білків, мічених гістидином, заряджених Ni2+ або іншими перехідними металами, такими як Zn2+ або Cu2+.

Завдяки своїм характеристикам смола Nuvia IMAC забезпечує чудову пропускну здатність при високих швидкостях потоку. Смолу можна використовувати як у неденатуруючих, так і в денатуруючих умовах.

Особливості та переваги смоли Nuvia IMAC:

  • Найкраща зв’язувальна здатність при високій швидкості потоку у своєму класі.
  • Швидка кінетика масообміну.
  • Ефективне розділення біомолекул з неочищенного елюєнту.
  • Стабільна при pH 2–14.
  • Хелатуючий ліганд нітрилотриоцтової кислоти (NTA) може бути заряджений перехідними металами: Cu2+, Ni2+, Co2+ або Zn2+

Смола Nuvia IMAC використовується для очищення біомолекул у різноманітних робочих процесах і забезпечує:

  • Високоякісну одностадійну очистку.
  • Швидке та ефективе розділення біомолекул.
  • Якісне очищення від контамінантів.
  • Надійність матриці.

Смола IMAC сумісна з 8 М сечовиною, 6 М гуанідину гідрохлоридом, 1 М NaOH, спиртом до 20%, а також із звичайними детергентами, солями, відновниками та всіма часто використовуваними водними буферами.