Смола Bio-Beads S-X

Опис

Смола Bio-Beads S-X складається з нейтральних пористих стирольних гранул дивінілбензолу, підходить для ексклюзивної хроматографії ліпофільних полімерів та речовин, розчинених в органічних елюєнтах. Дана смола підходить для розділення речовин, молекулярна маса яких лежить в межах 400 – 14 000 (дальтонів). Такий робочий діапазон підійде для розділення низькомолекулярних органічних полімерів, пестицидів, родентицидів, поліциклічних ароматичних сполук та ненасичених ліпідів.

Ефективність розділення за допомогою смоли Bio-Beads S-X залежить від обраного елюєнту. При цьому найефектівніше розділення буде відбуватися при використанні ароматичних розчинників. Дані смоли сумісні з бензолом, толуолом, ксилолом, диметилформамідом, кетонами, ароматичними речовинами, метиленхлоридом, о-дихлорбензолом, перхлоретиленом, тетрагідрофураном і трихлорбензолом.

Рекомендована швидкість потоку залежить від вмісту поєднаних частинок смоли:

  • 1% поєднаних частинок дозволяє використовувати тільки автоматичний потік без додаткового тиску.
  • 3% поєднаних частинок дозволяють витримувати потік 5 мл/хв з тиском 20 бар.
  • 8 та 12% поєднаних частинок дозволяють витримувати тиск 30 бар.