Поліакриламідний гель Bio-Gel P

Опис

Поліакриламідний гель Bio-Gel P для високоточної гель-фільтрації створений за допомогою кополімеризації акриламіду та N,N’-метиленбісакриламіду.

Характеристики та особливості гелю Bio-Gel P:

  • Поставляються в сухому вигляді та доступні в декількох діапазонах розмірів частинок з молекулярною масою від 100 до 100 000 (дальтонів).
  • Є надзвичайно гідрофільним та по суті безіонними.
  • Забезпечує ефективну, м’яку гель-фільтрацію чутливих сполук.
  • Унеможливлює ріст мікроорганізмів, чи вимивання вуглеводів (завдяки синтетичній природі гелю).

Гель Bio-Gel P автоклавується при pH 5,5–6,5, а робочий діапазон становить 2–10 pH за кімнатної температури . Швидкість потоку та роздільна здатність зростають із підвищенням температури в проміжку 4–80°C.

Гель сумісний з розведеними органічними кислотами, 8 М сечовиною, хаотропними агентами, детергентами, формамідом та сумішами органічних розчинників. А також з 20% спиртом, який можна використовувати для підвищення розчинності нуклеотидів, пептидів і танінів без зміни ексклюзійних властивостей гелів.

Варіант гелю Bio-Gel P у якого роздільні властивості обмежені молекулярною масою 6000 (дальтонів) рекомендований для очищення від солей, а також розділень з необхідністю зміни буфера. Максимально ефективний результат досягається навіть при використанні маленької кількості зразка. При цьому гідрофільна природа гелю забезпечує мінімальну, або повну відсутність взаємодії між ним та молекулами речовин.