17-052 Набір ДНК-зондів primeFISH® ATM / TP53 / Cent 17 LS TC

Локуси: 17p13.1, 11q22.3, D17Z1

Колір: Red, Green, Aqua

Артикул: 17-052

Температура зберігання: -20°C

Категорія:

Опис

ATM / TP53 / Cent 17

Ген супресора пухлини TP53 в регіоні 17p13.1 і ген протеїнкінази ATM в регіоні 11q22.3 часто видаляються при станах хронічного лімфолейкозу (ХЛЛ). Делеції гена TP53  були виявлені у пацієнтів з ХЛЛ, множинною мієломою і гострим мієлоїдним лейкозом. Алельна втрата короткого плеча хромосоми 17 у пацієнтів з ХЛЛ пов’язана з низькою виживаністю. Ген ATM кодує протеїнкіназу, яка бере участь у регуляції клітинного циклу, включаючи активацію TP53. Пацієнти з ХЛЛ з делецією 11q демонструють швидке прогресування захворювання та низьку виживаність.

Склад набору:

  • ДНК-зонди (готові до використання) – 100 мкл
  • барвник DAPI – 150 мкл