17-003 Набір ДНК-зондів primeFISH® TP53 (17p13) LS DC

Локуси:17p13.1, D17Z1

Колір: Red, Green

Артикул: 17-003

Температура зберігання: -20°C

Категорія:

Опис

TP53 (17p13)

Ген TP53 розташований в 17p13.1 і кодує фактор транскрипції. Цей білок функціонує як супресор пухлини, активуючи експресію генів, які регулюють клітинну проліферацію та апоптоз, і пригнічують клітинний ріст. Делеція гена TP53 призводить до втрати його активності пригнічення пухлини. Наявність як точкової мутації, так і делеції в TP53 має значний негативний вплив на загальну виживаність при гематологічних злоякісних пухлинах. При множинній мієломі делеція TP53 виявляється у 33,8% вперше діагностованих пацієнтів, а під час рецидиву спостерігається ще більша частота (54,5%). При гострому мієлоїдному лейкозі (ГМЛ) зміни TP53 спостерігаються у 13% пацієнтів, при цьому 5% мають SNP та делеції, а 1% мають лише делеції. При мієлодиспластичному синдромі (МДС) зміни TP53 виявляються в 7% випадків, включаючи 1% з SNP та делеціями та 1% лише з делеціями. При ГЛМ та МДС зміни TP53 і делеція 17p пов’язані зі складним каріотипом, поганою відповіддю на лікування та зниженням виживаності. При МДС навіть делеція TP53 без SNP в другому алелі має значний негативний вплив на загальну виживаність.

Склад набору:

  • ДНК-зонди (готові до використання) – 100 мкл
  • барвник DAPI – 150 мкл