Політики та кодекси

Наші політики, кодекси, посадові інструкції та настанови визначають, як ми бачимо ведення свого бізнесу та які вимоги висуваємо до своїх етичних стандартів, а також до підходів наших партнерів по бізнесу.

Наші політики розкривають найважливіші принципи, найкращі практики та обов’язкові правила поведінки.

Також ТОВ «БІОНІКС ЛАБ» в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні», Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» іншими законами та нормативно-правовими актами України. Ми почали цю подорож кілька років тому, і ми продовжуємо прогресувати. Тож ми переглядаємо і поновлюємо наші політики на регулярній основі

Наша мета — запобігти виникненню проблем, підвищити особисту відповідальність за поведінку та отримати знання, які маюсь застосовувати усі члени нашої команди у своїй практиці. Крім того, ми підтримуємо рішучу відданість дотриманню прав людини та управлінню ризиками в нашому ланцюжку поставок. Для подальшого зміцнення мислення, заснованого на принципах, і прийняття етичних рішень у нашій організації та взаємодії із зовнішніми зацікавленими сторонами, ми розробили Етичний кодекс співробітника «БІОНІКС ЛАБ».

Ми завжди дотримуємося найвищих етичних стандартів і не толеруємо неетичної поведінки. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб дати можливість партнерам робити те, що потрібно, і забезпечити дотримання нашого Кодексу етики та всіх застосовних законів.

Наша Антикорупційна програма проголошує, що всі працівники та керівники у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципами «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством України заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаних з нею дій. Положення антикорупційної  програми Товариства поширюються на всіх осіб, що мають намір вступити у трудові відносини з Товариством, перебувають у трудових відносинах з Товариством чи припинили трудові відносини з Товариством.

Для неухильного дотримання норм чинного Законодавства та Антикорупційної програми в ТОВ «БІОНІКС ЛАБ» призначена Уповноважена особа, головними завданнями якої є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції.

У разі виникнення підозри щодо порушення співробітниками або партнерами компанії чинних антикорупційних правил або законодавства, будь ласка невідкладно повідомте за адресою antikor@bionixlab.com