Технологія рідинної препаративної хроматографії

Рідинна препаративна хроматографія – це вид неаналітичної хроматографії. Використовується для віддділення конкретних речовин із багатокомпонентних, складних сумішей. 

Суть процесу полягає у тому, що цільові речовини розчинені в буферному розчині (рухома фаза) проходять через колонку з певним сорбентом (нерухома фаза), на виході отримуючи тільки необхідні молекули. На відміну від аналітичної хроматографії – препаративна дозволяє отримувати великі об’єми речовин.

Препаративна хроматографія поділяється на кілька видів відповідно до способу взаємодії рухомої та нерухомої фаз:

1) Афінна хроматографія

Cпосіб який заснований на специфічній біохімічній взаємодії між молекулами наприклад фермент-субстрат, антиген-антитіло. Процес полягає у тому, що буфер з розчиненими речовинами проходить через колонку, цільові речовини зв’язуються із специфічними відповідниками на сорбенті, а усі інші які не є необхідними видаляються з потоком. Після цього вже цільові молекули за допомогою спеціально підібраного буферу змиваються в колектор фракцій.

2) Іонобмінна хроматографія

Cпосіб при якому розділення відбувається на основі іонного обміну речовин. Рухома фаза зазвичай є водним буфером, в якому розчиняються вихідні речовини, а нерухома — органічною матрицею із закріпленими іонізованими групами, які містять протилежно заряджені іони. Загальна схема розділення така ж як при афінній хроматографії.

3) Ексклюзійна хроматографія (гель-фільтраційна)

Спосіб, при якому молекули речовин розділяються за розміром. При цьому молекули меншого розміру проникають у пори сорбернту і залишаються там, а молекули великого розміру проходять через колонку першими й потрапляють в колектор фракцій. На відміну від інших типів хроматографії при використанні даного способу стаціонарна фаза хімічно інертна і не взаємодіє з речовинами в рухомій фазі.