Набір для синтезу кДНК Reliance Select cDNA Synthesis Kit

Опис

Набір для синтезу кДНК Reliance Select містить новітню зворотну транскриптазу, розроблену для ефективної роботи зі складними зразками та мішенями. Цей набір здатний впоратися зі зразками що містять складні інгібітори та деградовану РНК (наприклад, зразки FFPE), а також з мішенями, що містять вторинні структури та/або високий вміст GC.

Особливості та переваги Reliance Select cDNA Synthesis Kit

  • Новітня зворотна транскриптаза з чудовою продуктивністю – сумісна з деградованими зразками, такими як FFPE (фіксовані у формаліні, заключені в парафін), інгібіторами та мішенями з високим вмістом GC
  • 10-хвилинний протокол реакції – швидкий та легкий, повний синтез кДНК
  • Висока толерантність до поширених інгібіторів реакції – забезпечує вищу відтворюваність і стабільність результатів, навіть у зразках з залишковим вмістом інгібіторів
  • Висока універсальність – достатньо мати один набір для зворотної транскрипції в лабораторії
  • Термостабільність до 55 ºC дозволяє покращити роботу з вторинними структурами