Набір geneMAP™ BCR-ABL1 p210 (Mbcr) IS-MMR для кількісного визначення маркеру лейкемії BCR-ABL1 p210

Набір призначений для кількісного виявлення химерних транскриптів BCR- ABL1 p210 b2a2 і b3a2 у зразках кісткового мозку або периферичної крові пацієнтів, у яких діагностовано гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ) або хронічний мієлоїдний лейкоз (ХМЛ). Цей тест можна використовувати для моніторингу мінімальної залишкової хвороби (МЗХ) у пацієнтів, які проходять терапію.

Опис

Загальна інформація:

Транслокацію BCR-ABL1 можна спостерігати при мієлопроліферативних новоутвореннях, гострому лейкозі неоднозначного походження та класі попередників лімфоїдних новоутворень таких як хронічна мієлоїдна лейкемія (ХМЛ), гостра лімфобластична лейкемія (ГЛЛ) та гостра мєлоїдна лейкемія (ГМЛ). Філадельфійська хромосома (Ph хромосома) – це вкорочена 22 хромосома, що утворилася в результаті транслокації між довгими плечами хромосоми 9 та 22 в гематопоетичних стовбурових клітинах, представлених як t(9;22)(q34;q11). Крім того, Ph хромосома виявлена у понад 90% пацієнтів з ХМЛ. Молекулярними наслідками є утворення химерного гена BCR-ABL1 на хромосомі 22 та реципроктного ABL1-BCR на хромосомі 9. Отриманий білок BCR-ABL1 локалізований у цитоплазмі з дерегульованою тирозинкіназною активністю.

Виявлено три основних типи гібридних генів BCR-ABL1, які продукують три ізоформи тирозинкіназного білка з аномальною активністю:

 • p230BCR-ABL1,
 • p210BCR-ABL1,
 • p190BCR-ABL1.

p190BCR-ABL1 є нехарактерною ізоформою для ХМЛ та часто виявляється у дітей з ГЛЛ. p210BCR-ABL1 ізоформа присутня у більшості пацієнтів з ХМЛ у стабільній фазі та в деяких випадках ГЛЛ та ГМЛ.

 

Склад набору:

 • 5X One-Step qRT-PCR буфер
 • OneStep qRT-PCR ферментна суміш
 • Вода без РНКаз
 • 5X BCR-ABL1 P210 суміш праймерів та зондів
 • BCR-ABL1 P210 калібратор

Цей набір використовує набори праймерів та мічений FAM гідролізний зонд, щоб виявити та кількісно визначити наявність злитого транскрипту BCR-ABL1. Суміш праймерів також містить праймери та зонд, мічений Cal Fluor®Orange 560 (еквівалентний VIC), що виявляє ампліфікацію ABL1 як ендогенний контроль. Це дозволяє використовувати метод Delta Ct (метод Livak) або метод абсолютної кількісної оцінки для визначення співвідношення цільових та референтних генів.

Сумісний з приладами: 

 • Biorad® CFX96, система для ПЛР у реальному часі (Bio-Rad)
 • Life Technologies ABI Prism® – 7500, Step-One & QuantStudio Series
 • Qiagen Rotor-Gene® 3000 Q5/Q6
 • Roche, LightCycler® 480 II, Cobas Z480
 • BioMolecular Systems, MicPCR

При використанні набору із приладом CFX96, користувач має можливість використовувати автоматизоване програмне забезпечення для визначення:

 • нормалізованої кількості копій (NCN) за міжнародною шкалою
 • молекулярної відповіді (MR – molecular response)

Приклад аналізу результатів за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення: