Діагностика лейкемії

Захворювання

Лейкемія (лейкоз) – один із найпоширеніших типів раку у світі. Щорічно виявляється 250 000 нових хворих. Захворювання супроводжується розмноженням аномальних клітин крові, внаслідок чого кількість здорових клітин зменшується, що призводить до кровотеч, розвитку інфекційних хвороб та анемії.

Типи

Лейкемія – це група онкологічних захворювань різного походження. Найпоширенішими є чотири типи:

  • – гостра лімфобластна лейкемія – acute lymphoblastic leukemia (ALL)
  • – гостра мієлоїдна лейкемія – acute myeloid leukemia (AML)
  • – хронічна лімфоцитарна лейкемія – chronic lymphocytic leukemia (CLL)
  • – хронічна мієлоїдна лейкемія – chronic myeloid leukemia (CML)

Крім цих типів існує велика кількість інших, але менш поширених типів лейкемії.

Форми

Гостра і хронічна форми різних захворювань зазвичай переходять одна в одну, але цього ніколи не відбувається при лейкемії. Гостра форма не може перейти у хронічну, а хронічна не може загостритись. Такі назви використовують тільки для зручності.

При гострих формах лейкемії клітини крові мають обидві властивості злоякісних пухлин – і неконтрольоване розмноження, і втрата здатності диференціюватись. При хронічних формах здатність диференціюватись зберігається та поєднується із неконтрольованим розмноженням.

Хромосомні перебудови

Деякі типи лейкемій пов’язані із хромосомними перебудовами – транслокаціями, внаслідок яких утворюються так звані “химерні” транскрипти, з яких організм синтезує білки, які виконують свої функції інакше, ніж у здорової людини. Це призводить до неконтрольованого розмноження клітин крові та втрати здатності диференціюватись.

Найпоширеніші типи транслокацій та пов’язані з ними типи лейкемій:

Відображаються усі з 2 результатів